Impressum

Japoński wymarzony sprzęt
Ulica Nicolay 5 / bramka 60
63457 Hanau

Telefon: + 49 1712368231
E-mail: info@japan-dream-tackle.de

Urząd skarbowy w Hanau

Numer identyfikacyjny VAT (NIP): DE304653809

Numer EORI: DE656223346001789

Obraz:

Prawa autorskie do logo firmy: Iris Esppunkt
Logo wykonane przy pomocy Logomakr.com

Oświadczenie - ogłoszenia prawne

§ 1 Treść Ostrzeżenie
Bezpłatne i ogólnodostępne treści tej witryny zostały stworzone z największą starannością. Jednak dostawca tej witryny nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność udostępnianych bezpłatnych i ogólnodostępnych przewodników i wiadomości dziennikarskich. Wpisy oznaczone imieniem odzwierciedlają opinię danego autora, a nie zawsze opinię dostawcy. Po prostu dzwoniąc do darmowej i ogólnodostępnej treści, nie zostaje zawarty żaden stosunek umowny między użytkownikiem a dostawcą, o ile nie ma on wiążącej woli prawnej dostawcy.

§ 2 Linki zewnętrzne
Niniejsza witryna internetowa zawiera łącza do stron internetowych osób trzecich („linki zewnętrzne”). Odpowiedzialność za te strony internetowe ponoszą ich operatorzy. Kiedy linki zewnętrzne zostały po raz pierwszy połączone, dostawca sprawdził treść zewnętrzną, aby sprawdzić, czy nie doszło do naruszenia prawa. Nie stwierdzono wówczas żadnych naruszeń prawa. Dostawca nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd lub treść stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że ​​dostawca przyjmuje treść odnośnika lub linku jako własną. Nieuzasadnione jest ciągłe monitorowanie linków zewnętrznych bez konkretnych dowodów naruszenia prawa przez dostawcę. Jeśli jednak dowiemy się o naruszeniach prawa, takie linki zewnętrzne zostaną natychmiast usunięte.

§ 3 Prawa autorskie i prawa do wykonania
Treści publikowane na tej stronie podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pokrewnemu prawu autorskiemu. Każde użycie niedozwolone przez niemieckie prawo autorskie i dodatkowe prawa autorskie wymaga uprzedniej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego posiadacza praw. Dotyczy to w szczególności powielania, przetwarzania, tłumaczenia, przechowywania, przetwarzania lub odtwarzania treści w bazach danych lub innych mediach i systemach elektronicznych. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Nieautoryzowane powielanie lub przekazywanie poszczególnych treści lub całych stron jest niedozwolone i podlega karze. Dozwolone jest wyłącznie tworzenie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego.

Prezentacja tej strony w obcych ramkach jest dozwolona tylko za pisemną zgodą.

§ 4 Specjalne warunki użytkowania
O ile szczególne warunki indywidualnych zastosowań tej strony różnią się od wyżej wymienionych ustępów, wyraźnie zaznaczono to w odpowiednim miejscu. W tym przypadku szczególne warunki stosowania mają zastosowanie w konkretnym przypadku.

Źródło: Szablon nadruku z JuraForum.de