Prawo odstąpienia od umowy

(Konsument to każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać ani jej działalności handlowej, ani niezależnej działalności zawodowej).

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny tej umowy.

Okres odwołania wynosi czternaście dni od dnia

  • w którym ty lub osoba trzecia wymieniona przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, ma lub objęła towar pod warunkiem, że zamówiłeś jeden lub więcej towarów w jednym zamówieniu i są one lub będą dostarczane jednolicie, lub
  • w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, ma lub objęła ostatnie towary, pod warunkiem że zamówiłeś kilka towarów w jednym zamówieniu i są one dostarczane oddzielnie, lub
  • w przypadku gdy ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, inna niż przewoźnik, ma lub objęła ostatnią przesyłkę częściową lub ostatnią sztukę, pod warunkiem że zamówiłeś towar dostarczany w wielu partiach lub kawałkach, lub
  • w przypadku gdy ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, inna niż przewoźnik, ma lub weszła w posiadanie pierwszego towaru, pod warunkiem, że masz umowę na regularną dostawę towarów na czas określony.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami (Igor Kushnir, Johann-Kaiser-Ring 63, 63452 Hanau, Niemcy, numer telefonu: 01712368231, adres e-mail: info@japan-dream-tackle.de) za pośrednictwem jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, e-mail) informujące Cię o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, choć nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę.

Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Wystarczy tylko zapłacić za zmniejszenie wartości towarów, w przypadku gdy utrata wartości wynika z niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania transportu towarów.

Wzór formularza odstąpienia

(Jeśli chcesz, aby anulować zamówienia, wypełnij ten formularz i wysłać go z powrotem.)

- An

Igor Kushnir, Johann-Kaiser-Ring 63, 63452 Hanau, Niemcy, numer telefonu: 01712368231, adres e-mail: info@japan-dream-tackle.de

- Ja / my (*) niniejszym wycofuję zawartą przeze mnie / nas umowę (*) dotyczącą zakupu następujących towarów (*) / świadczenia następującej usługi (*)

- Data zamówienia (*) / odbioru (*)

- Nazwa / konsumentów (s)

- Adres / konsumenta (-ów)

- Podpis / konsumenta (-ów) (tylko z komunikatem na papierze)

- data

___________
(*) Niepotrzebne skreślić.